Beste leden,

Allereerst hopen wij dat deze nieuwsbrief jullie ook nu weer in goede gezondheid bereikt. Graag geven wij jullie een update van wat de versoepeling van de corona-maatregelen voor onze club betekent.

OPENSTELLING CLUBGEBOUW EN TOILET PER 1 JULI A.S.: In onze eerdere nieuwsbrief vertelden wij dat de planning was om het toilet en/of clubgebouw vanaf 1 juli weer open te stellen. Wij zijn blij jullie te kunnen melden dat beide inderdaad vanaf 1 juli weer open gaan.  De maatregelen die genoemd zijn op de persconferentie gelden ook voor ons nog steeds:

 Houd altijd 1,5 m afstand van elkaar

 Blijf bij klachten thuis

Daarnaast vragen wij jullie om op het volgende te letten:

 de club is uitsluitend toegankelijk voor leden

 leden die niet vliegen, komen niet op het veld

 kom met volle accu’s op het veld, evt. opladen kan via meegebrachte verlengkabels

 neem verantwoordelijkheid als de regels niet worden gevolgd en wijs anderen er evt. op

 laat alles schoon achter voor de volgende bezoeker. D.w.z. het keukenblok, de apparaten, tafels en toilet)

Op het moment dat je het clubterrein betreedt, ga je akkoord met deze voorwaarden. Bij een eventuele overtreding van de bovengenoemde regels, neemt het bestuur gepaste maatregelen.

WIJZIGEN VASTE GROEPSTIJDEN/DAGEN PER 1 JULI A.S.: Veel clubleden hebben de afgelopen maanden het vliegen en de bijbehorende sociale contacten gemist. Wij willen daarom iedereen in de gelegenheid stellen de gemiste vlieguren van de afgelopen maanden in te halen. Velen van ons zullen misschien de zomervakantie thuis gaan doorbrengen en hebben dan ook meer tijd om te gaan vliegen. Om dit mogelijk te maken, zullen wij daarom het onderscheid tussen de vliegtijden van de helikoptervliegers en de vliegtijden van de vleugelvliegers vanaf 1 juli tevens opheffen. Dit betekent dat er vanaf die datum géén vaste dagen of tijdsblokken per groep meer zullen gelden en dat alle leden welkom zijn om te vliegen op de beschikbare uren.

Het bestuur beoogt hiermee ook de saamhorigheid binnen de club te versterken en vindt het een mooie kans om de leden (verder) kennis te laten maken met elkaar.

Vanuit het bestuur zijn er al een aantal leden gepolst wat zij hiervan vinden. Harm en Jakob hebben onlangs de vleugelvliegers benaderd, en bij de helikoptervliegers werd dit opgepakt door Frans. Na verloop van tijd zal het bestuur dit besluit gaan evalueren.

Wij vertrouwen erop dat iedereen de algemene veiligheid voorop stelt en de wijze van vliegen in goed onderling overleg zal afstemmen. Wij hopen dat iedereen door deze maatregel meer tijd zal hebben om te genieten van het vliegen en om elkaar weer te zien. Mochten er nog vragen zijn, mail ons gerust op dit mailadres. Tot ziens op het veld!

 

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur MVC Hogeland

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search