Beste leden,

Het is zover: er is een nieuwe Algemene Ledenvergadering gepland. Wij nodigen jullie hierbij graag uit om deze op zaterdagmiddag 22 augustus om 14.00 uur op het vliegveld bij te wonen.

Wij hopen dat het weer dusdanig goed is, dat wij dan met zijn allen op het veld kunnen zitten. Wij verzoeken iedereen om, indien mogelijk, een eigen stoel van huis mee te nemen. Op die manier kunnen we de 1,5 m afstand waarborgen doordat we niet teveel stoelen uit het clubhuis hoeven te verslepen.  

Wij verzoeken iedereen die aanwezig wil zijn, zich uiterlijk 20 augustus bij ons aan te melden door te antwoorden op deze mail. (Hierdoor kunnen we inschatten hoeveel mensen er komen, zodat we bij slecht weer kunnen bekijken of de vergadering wel door kan gaan met het aantal personen en de beschikbare ruimte.)

Wij vragen iedereen om zich aan de overheidsmaatregelen te houden: 1, 5 meter afstand van elkaar en als je (milde) klachten hebt, kom je niet naar de vergadering.

Je kunt een ander clublid altijd machtigen om namens jou te stemmen op de vergadering. Hierbij geldt wel dat het bestuur hiervan vooraf per mail of schriftelijk op de hoogte wordt gesteld.

Jullie ontvangen bijgaand de agenda, het financieel overzicht 2019 en de notulen van de vorige vergadering van 30 september 2019. Inzake agenda punt 4 verzoeken wij eventuele tegenkandidaten zich te melden bij het bestuur, ook vóór 20 augustus.

Wij hopen dat er zoveel mogelijk mensen aanwezig zullen zijn bij de vergadering. Tot dan!

Agenda ledenvergadering

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Jessica Faber

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search