Uitnodiging ledenvergadering 26 November

Beste leden,

Hierbij willen wij jullie laten weten dat het bestuur op zaterdag 26 november om 13:30 onze jaarlijkse ledenvergadering zal organiseren.

Wij willen jullie vragen om eventuele agendapunten voor 19 november aan ons door te geven, zodat we die nog kunnen opnemen in de agenda.

Inmiddels hebben jullie de notulen van de vorige ledenvergadering en de agenda via de mail ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Peter Hooghuis

Secretaris MVC Hogeland