MVC Hogeland
Voorheen Avio-Eelde
MVC Hogeland
Voorheen Avio-Eelde
MVC Hogeland
Voorheen Avio-Eelde
MVC Hogeland
Voorheen Avio-Eelde
MVC Hogeland
Voorheen Avio-Eelde
MVC Hogeland
Voorheen Avio-Eelde
MVC Hogeland
Voorheen Avio-Eelde
MVC Hogeland
Voorheen Avio-Eelde

Welkom bij MVC Hogeland

 

De modelvliegclub MVC Hogeland voorheen AVIO-EELDE is opgericht in 1972. De vereniging beschikt over een vliegveldje, gelegen tussen Middelstum, Onderdendam en Stitswerd. Er wordt gevlogen met zwevers, motorvliegtuigen en helikopters. Let op! Vanaf 1 juli 2015 geldt er een maximale vlieghoogte van maximaal 120 meter. Zie ook http://wetten.overheid.nl/BWBR0019147/geldigheidsdatum_16-07-2015

Vliegtijden

Op Maandag tot en met Zaterdag van 10.00-21.30 Op Zondag van 14.00-19.00 Op Zondag is bij goed weer een clubkist aanwezig (CHARTER) waarmee een proefvlucht gemaakt kan worden. Voor meer informatie Jakob Loer 06-28101094 . KNVvL-lidmaatschap is NIET verplicht.

Laatste nieuws
 • Notulen ledenvergadering 22-08-2020

  Notulen ledenvergadering van 22 augustus 2020 Aanwezig: Marco Silvani, Jan Dijk, E.J.J. Kruisman, K. Nijboer, Bob Schoonbeek, Harm Kobes, Peter Hooghuis, Theo Vos, Harm Hazenberg, Jakob Loer, Guido Faber, J. Bakker, J.J. Draaisma, P. Messchendorp en J. Faber Machtigingen afgegeven door: Jos Huijsmans, Henk Scheffer, Martin Landsman en Bert Woltmeijer. Wel aangemeld, niet aanwezig: Dick […]

  Read more
 • Modelvliegen: een hobby die je niet meer loslaat, zeggen Peter en Jakob

  Modelvliegen: een hobby die je niet meer loslaat, zeggen Peter en Jakob

  Modelvliegen: een hobby die je niet meer loslaat, zeggen Peter en Jakob Peter sleutelt aan zijn vliegtuig. Jakob (links) en Bob kijken toe. Alle toestellen vliegen overigens op batterijen. ´Het is een hobby die je niet meer loslaat en je het hele jaar kunt doen. Als het te koud om te vliegen, ga je bouwen. […]

  Read more
 • Agenda leden vergadering 22 augustus 2020

  Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 22 augustus 2020: 1. Opening 2. Goedkeuring vorige notulen 3. Financieel: -Goedkeuring financieel overzicht 2019 -Benoemen nieuwe leden kascommissie -Vaststellen contributie 2021 4. Verkiezen nieuw bestuurslid -Het bestuur stelt voor om Bob Schoonbeek als algemeen bestuurslid te benoemen. 5. Veiligheid 6. Gedragsregels 7. Toegang en onderhoud clubhuis & vliegveld 8. Update […]

  Read more
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search