MVC Hogeland
Voorheen Avio-Eelde
MVC Hogeland
Voorheen Avio-Eelde
MVC Hogeland
Voorheen Avio-Eelde
MVC Hogeland
Voorheen Avio-Eelde
MVC Hogeland
Voorheen Avio-Eelde
MVC Hogeland
Voorheen Avio-Eelde
MVC Hogeland
Voorheen Avio-Eelde
MVC Hogeland
Voorheen Avio-Eelde
MVC Hogeland
Voorheen Avio-Eelde

Welkom bij MVC Hogeland

 

De modelvliegclub MVC Hogeland voorheen AVIO-EELDE is opgericht in 1972. De vereniging beschikt over een vliegveldje, gelegen tussen Middelstum, Onderdendam en Stitswerd. Er wordt gevlogen met zwevers, motorvliegtuigen en helikopters. Let op! Vanaf 1 juli 2015 geldt er een maximale vlieghoogte van maximaal 120 meter. Zie ook http://wetten.overheid.nl/BWBR0019147/geldigheidsdatum_16-07-2015

Vliegtijden

Op Maandag tot en met Zaterdag van 10.00-21.30 Op Zondag van 14.00-19.00 Op Zondag is bij goed weer een clubkist aanwezig (CHARTER) waarmee een proefvlucht gemaakt kan worden. Voor meer informatie Theo Vos 06-42142782   . KNVvL-lidmaatschap is NIET verplicht.

Laatste nieuws
 • Nieuwe Coronamaatregelen

  Nieuwe Coronamaatregelen

  Beste leden, Graag willen we jullie wijzen op de nieuwe Coronamaatregelen die afgelopen zaterdag (18-12-2021) zijn afgekondigd door het kabinet en van toepassing zijn op onze vliegclub. De onderstaande maatregelen zijn geciteerd van rijksoverheid.nl (spelregels voor sport zijn van toepassing op onze club): Spelregels voor sport  Sportkantines  Sportkantines zijn gesloten. Bij Sportkantines op buitensportlocaties is […]

  Read more
 • Uitnodiging ledenvergadering 9 oktober a.s.

  Uitnodiging ledenvergadering 9 oktober a.s.

  Beste leden, Op verzoek van het nieuwe bestuur sturen wij jullie onderstaande informatie toe: Graag willen wij op zaterdag 9 oktober om 13:30 een ledenvergadering organiseren zodat de nieuwe verkiesbare kandidaten gekozen kunnen worden i.c.m. de daarbij voorgestelde rollen, zie onderstaande overzicht: Jan Theo Kooijker (Voorzitter) Theo Vos (Penningmeester) Peter Hooghuis (Secretaris) Hans Hooghuis (Algemeen […]

  Read more
 • Agenda algemene ledenvergadering 6 juli 2021

  Agenda algemene ledenvergadering 6 juli 2021 1. Opening 2. Goedkeuring notulen ALV 22-08-2020 3. Financieel verslag 2020 -Goedkeuring financieel overzicht 2020 4. Verkiezing nieuwe bestuurslid/leden Het huidige bestuur bestaat uit: Peter Messchendorp (a.i. voorzitter), Jessica Faber (penningmeester) en Jakob Loer(secretaris). -vacante functie voorzitter -vacante functie(s) algemeen bestuurslid -huidige bestuur 5. Financieel 2021/Begroting 2022 -benoemen nieuwe […]

  Read more
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search