MVC Hogeland
Voorheen Avio-Eelde
MVC Hogeland
Voorheen Avio-Eelde
MVC Hogeland
Voorheen Avio-Eelde
MVC Hogeland
Voorheen Avio-Eelde
MVC Hogeland
Voorheen Avio-Eelde
MVC Hogeland
Voorheen Avio-Eelde
MVC Hogeland
Voorheen Avio-Eelde
MVC Hogeland
Voorheen Avio-Eelde
MVC Hogeland
Voorheen Avio-Eelde

Welkom bij MVC Hogeland

 

De modelvliegclub MVC Hogeland voorheen AVIO-EELDE is opgericht in 1972. De vereniging beschikt over een vliegveldje, gelegen tussen Middelstum, Onderdendam en Stitswerd. Er wordt gevlogen met zwevers, motorvliegtuigen en helikopters. Let op! Vanaf 1 juli 2015 geldt er een maximale vlieghoogte van maximaal 120 meter. Zie ook http://wetten.overheid.nl/BWBR0019147/geldigheidsdatum_16-07-2015

Vliegtijden

Op Maandag tot en met Zaterdag van 10.00-21.30 Op Zondag van 14.00-19.00 Op Zondag is bij goed weer een clubkist aanwezig (CHARTER) waarmee een proefvlucht gemaakt kan worden. Voor meer informatie Theo Vos 06-42142782   . KNVvL-lidmaatschap is NIET verplicht.

Laatste nieuws
 • Oproep kandidaten bestuur

  Oproep kandidaten bestuur

  Beste leden, Gisteravond is zoals jullie weten de algemene ledenvergadering gehouden. Het huidige bestuur (bestaande uit Peter Messchendorp, Jakob Loer en Jessica Faber) heeft hierbij aangekondigd per direct af te treden vanwege persoonlijke omstandigheden. Het bestuur geeft de leden een maand de tijd om een nieuw bestuur te vormen en zal tot die benoeming ad […]

  Read more
 • uitnodiging algemene ledenvergadering dinsdag 6 juli

  uitnodiging algemene ledenvergadering dinsdag 6 juli

  Beste leden, Wij laten jullie hierbij weten dat het bestuur op dinsdagavond 6 juli in het clubgebouw de jaarlijkse algemene ledenvergadering zal organiseren. Wij verzoeken jullie om dinsdag 6 juli tussen 19.00 en 19.30 uur aanwezig te zijn. De vergadering begint om 19.30 uur. Eventuele machtigingen voor het stemmen graag vooraf bij het bestuur inleveren. […]

  Read more
 • Agenda algemene ledenvergadering 6 juli 2021

  Agenda algemene ledenvergadering 6 juli 2021 1. Opening 2. Goedkeuring notulen ALV 22-08-2020 3. Financieel verslag 2020 -Goedkeuring financieel overzicht 2020 4. Verkiezing nieuwe bestuurslid/leden Het huidige bestuur bestaat uit: Peter Messchendorp (a.i. voorzitter), Jessica Faber (penningmeester) en Jakob Loer(secretaris). -vacante functie voorzitter -vacante functie(s) algemeen bestuurslid -huidige bestuur 5. Financieel 2021/Begroting 2022 -benoemen nieuwe […]

  Read more
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search