MVC Hogeland
Voorheen Avio-Eelde
MVC Hogeland
Voorheen Avio-Eelde
MVC Hogeland
Voorheen Avio-Eelde
MVC Hogeland
Voorheen Avio-Eelde
MVC Hogeland
Voorheen Avio-Eelde
MVC Hogeland
Voorheen Avio-Eelde
MVC Hogeland
Voorheen Avio-Eelde
MVC Hogeland
Voorheen Avio-Eelde

Welkom bij MVC Hogeland

 

De modelvliegclub MVC Hogeland voorheen AVIO-EELDE is opgericht in 1972. De vereniging beschikt over een vliegveldje, gelegen tussen Middelstum, Onderdendam en Stitswerd. Er wordt gevlogen met zwevers, motorvliegtuigen en helikopters. Let op! Vanaf 1 juli 2015 geldt er een maximale vlieghoogte van maximaal 120 meter. Zie ook http://wetten.overheid.nl/BWBR0019147/geldigheidsdatum_16-07-2015

Vliegtijden

Op Maandag tot en met Zaterdag van 10.00-21.30 Op Zondag van 14.00-19.00 Op Zondag is bij goed weer een clubkist aanwezig (CHARTER) waarmee een proefvlucht gemaakt kan worden. Voor meer informatie Jakob Loer 06-28101094 . KNVvL-lidmaatschap is NIET verplicht.

Laatste nieuws
 • Beste Leden, Opening club: Nu de overheid de regels versoepelt kunnen wij weer beperkt open. Om dit te kunnen realiseren hebben wij in overleg met de gemeente bekeken wat er nodig is om de veiligheid op de club te garanderen. 1 : Clubhuis blijft dicht tot nader bericht dus geen toegang, wc mag per 1 […]

  Read more
 • Notulen ledenvergadering 30-09-19

  Notulen ledenvergadering 30-09-19

  Notulen ledenvergadering 30september 2019. Aanwezig: zie bijlage presentielijst Nadat de voorzitter de aanwezige leden welkom heet, volgt de aankondiging dat agendapunten 2 en 3 worden verplaatst en volgen na de vacature. Opgemerkt dient te worden dat van de 49 clubleden er 21 aanwezig zijn. Verder hebben de volgende personen een machtiging gegeven om hun stem […]

  Read more
 • Corona virus

  Corona virus

  Beste Leden, Ivm het Corona virus is de vliegclub tot nader orde gesloten.   Met vriendelijke groet, Namens het bestuur MVC Hogeland,

  Read more
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search